Ödesväv är en historisk äventyrsberättelse som utspelar sig under vendeltid (ca 550-800), den dunkla tid då sagornas hjältar levde på riktigt. Genom en och annan verklig person i berättelsens utkant kan vi tidfästa storyn ungefär till år 723.

 

Tillvaron var besjälad för 700-talets människor och Ödesväv antyder en översinnlig dimension; det är dock upp till läsaren att avgöra om makter och magi finns i storyns verklighet eller endast i karaktärernas medvetande.

Berättelsen bjuder på mycken dialog med en och annan rapp replik, en dråplig dimension, historisk sannolikhet (karaktärer, händelser och miljö), spänning samt äventyr. Ingen enskild individ är huvudperson; i stället finns här en grupp av karaktärer som skeendet kretsar kring, både kvinnor och män. Karaktärernas känslor och egenskaper återges till viss del men gestaltas huvudsakligen genom deras handlingar.

 

När jag började skriva var målgruppen i första hand tonåringar och unga vuxna, kanske särskilt de som lockas av rollspel och fantasy-litteratur. Nu, när många personer har läst och återkopplat, är jag övertygad att den minst lika mycket vänder sig till alla som är intresserade av historiska äventyr och historia.

 

De som dessutom har anknytning till bokens platser - dessa finns i verkligheten- kanske finner skildringen lite extra intressant.