bokens "rollista": personer, djur och vapen

Svitjod

Hersby

 • Oniding och Helga, dödade av daner
 • Geir
 • Gisle
 • Ginna
 • Gunn
 • Olof
 • Fjolvar, gårdskarl

Tuna

 • Fridbjörn (Onidings bror) och Holmdis
 • Radulf
 • Rörik
 • Frida
 • Fröjdis
 • Gangulf
 • Smid-Ebbe smed
 • Freke, gårdvar

Soland

 • Ofäti-Karl
 • Karl (Lafse)
 • Leif
 • Galmi
 • Gudrun
 • Fundin

Ed

 • Styrbjörn, son till Gunnar, son till Adils
 • Ragnar, son till Gunnar, son till Adils

Uppländerna

 • Finnvid från Skålhamra
 • Alrik från Altuna
 • Frode från Vallentuna
 • Säming
 • Torkel från Torsåker
 • Erik, kung i Uppsala. Draug-Erik som död.
 • Östen, kung i Uppsala, Eriks bror
 • Onäm, saknade såväl vapen som bot vid vapentinget
 • Hrodulfr, besättningsman
 • Arnulf, dödad av draug-Erik?

Jutar

 • Sölve, sjökonung och kung i Uppsala

Friser samt angelsaxare i Frisland

 • Eadgils, köpman i Dorestad
 • Klotilda, hans väna dotter
 • Radbod, frisernas kung (historisk person, död 719)
 • Willibrord, anglosaxisk missionär, biskop och frisernas apostel (historisk person, död 739)
 • Hewald och Hewald, anglosaxiska missionärer (historiska personer, dock dräpta redan omkring 695, i Saxland)
 • Winfrit (Bonifatius), anglosaxisk missionär, biskop och tyskarnas apostel (historisk person, dräpt 754 i Frisland)
 • Waldbiorn, Styrbjörn i förklädnad
 • Eadgils, ännu en köpman i Dorestad

Östangler

 • Oswald byggmästare i Gypeswic
 • Aelfwald, kung av Östangeln (historisk person, död 749)
 • Haeggvin och Leofric, unga handelsmän

Daner

 • Angantyr, kung (historisk/mytisk person, dräpt på Samsö ca 728)
 • Halfdan, åldrig kung
 • Gyrid, hans döda hustru
 • Aesir och Bausi, Gyrids och Halfdans söner, kortlivade kungar
 • Biorn, Gunns och Bausis son
 • Adisla, Ginnas och Aesirs dotter
 • Harald, styrman, herse och jarl, son till Aud och Hrörek, son till Ivar
 • Vigr, ärrad kämpe, son till Hrodgeir
 • Nykr, opålitlig före detta styrman
 • Gren-Gansi och Hreppir, Nykrs gårdskarlar
 • Kettil, gårdskarl i Tissö
 • Toke, gårdskarl i Tissö
 • Eirbjorg, läkekunnig kvinna, och hennes döttrar
 • Hroar, lagsagoman på Själland
 • Starkad, styrman
 • Ubbe, den röde danen
 • Gloggir, skytt
 • Amma och ammas syster, gårdskvinnor
 • Garm, gårdvar

Gautjod

 • Räfr, handelsman, son till Vidr
 • Gautulf, kung över västra Gautland

Finnvedingar

 • Finnvid, stigman, finnvedingars kung
 • Aslak, hans dräpte bror
 • Aud, deras mor
 • Ingvald, härskare på Hov
 • Åsa, hans dotter, Finnvids käresta
 • Hosse och Tasse samt Hasse och Tosse, vargar
 • Skule och Skygni, grabbar och tvåmänningar
 • Skorpa, deras farmor (egentligen Tora)

Vapen

 • Bane: Gisles spjut
 • Bite: Olofs svärd
 • Grid: Geirs sköld
 • Glimner: kung Eriks något för långa svärd

Nattfari

 • Nattfari (han som färdas om natten)
 • Jolner (julguden)
 • Arvakr (den arla, tidigt, vakne)
 • Ganglere (vandringsmannen)
 • Gamling (den gamle)
 • Galdrafader (galdersångens mästare)
 • Thul (mumlaren (avser galdersång))
 • Härfader (krigsguden)
 • Den Höge (gudarnas främste)
 • Ygg (den skräckinjagande)
 • Bölverk (stridskämpen, bärsärken)
 • Oden (den rasande)